FSU 50


fsu 50 :


FSU MANCHE

FSU-50 Maison des syndicats 2 bis rue Léon Dériès 50000 SAINT LO

☎ 09 50 15 53 54

Fax : 02 33 55 04 86

SITE DE LA FSU 50 :

https://fsu50.fsu.fr/

fsu50@fsu.fr

Local Cherbourg

02 33 08 39 61

fsu-cotentin@wanadoo.frArticles publiés dans cette rubrique

samedi 1er septembre 2012

FSU MANCHE

FSU MANCHE
FSU-50 Maison des syndicats 2 bis rue Léon Dériès 50000 SAINT LO
☎ 09 50 15 53 54
Fax : 02 33 55 04 86
SITE DE LA FSU 50 :
https://fsu50.fsu.fr/
fsu50@fsu.fr
Local Cherbourg
02 33 08 39 61
fsu-cotentin@wanadoo.fr